Firma Handlowa KRZYSIEK Krzysztof Ciszewski realizuje projekt pt.: „Druk 3 D innowacją w branży cukierniczej w efekcie doradztwa proinnowacyjnego” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Cel projektu: wzrost innowacyjności i potencjału w firmie KRZYSIEK poprzez skorzystanie z proinnowacyjnych usług doradczych wspierających procesy opracowania i implementacji rozwiązań w zakresie nowej usługi w postaci wydruku 3D ozdób z czekolady na wyrobach cukierniczych i deserach oraz brył z czekolady w dowolnym kształcie zaprojektowanym przez pracowników i klientów.

Umowa o dofinansowanie nr POIR.02.03.01-18-0064/18-00
Dofinansowanie projektu z UE 1 020 320,00 PLN

 

www.mapadotacji.gov.pl